Mesa pola Normalización Lingüística

Mil novecentos oitenta e seis (1986 - 2015) Asociación

Plataforma plural e apartidaria creada en 1986 e que ten por único obxectivo a promoción do uso do idioma galego en todos os ámbitos da vida social galega.