Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA)

Mil novecentos vinte e nove (1929 - 1934) Asociación