Partido Socialista Galego

Mil novecentos sesenta e tres (1963 - 1980) Asociación

Fundado o 23 de agosto de 1963