Real Academia Galega

Mil novecentos seis (1906 - 2015) Institución

Foi fundada o 30 de setembro de 1906 baixo a presidencia de Manuel Murguía e cuarenta membros.