Sociedades de Instrución

Asociación

Eran sociedades de carácter lúdico, recriativo e cultural que naceron en Cuba e Arxentina. Estas sociedades de emigrantes realizaron cuantiosas achegas económicas para a fundación de escolas en Galiza.