Solidaridad Gallega

Mil novecentos sete (1907 - 1912) Asociación

Solidaridad Gallega foi unha organización política rexionalista activa entre 1907 e 1912. No verán de 1907, 44 persoais asinan o Manifiesto Solidario, que dará orixe a Solidaridad Gallega, entre eles Manuel Murguía, Galo Salinas ou Eugenio Carré. O Manifesto foi redactado por Rodrigo Sanz López. 

O anticaciquismo e o apoio ao asociacionismo agrario foron os piares da súa actuación. Baixo o seu patrocinio formáronse 400 sociedades agrarias.

Integrantes
Publicacións