Teatro Popular Galego

Mil novecentos sesenta e dous (1962) Asociación

Fundado por Blanco-Amor en Buenos Aires.

Integrantes