Ahora!

1930, Xornal, Lugo

Ahora subtitulado Semanario republicano de política, cultura e información, apareceu en marzo de 1930, dirixido por Benigno López Otero. Cesou ao pouco tempo pois os seus editores tiveron que cambiarlle o título para non coincidir coa cabeceira madrileña do mesmo nome. Foi continuado por Guión.