Albor. Cadernos de Poesía.

1941, Revista, Pamplona

Baixo o formato de revista, entre 1941 e 1942, o xornalista e poeta mindoniense, José Díaz Jácome, edita en Pamplona os chamados Cadernos de Poesía, No primeiro caderno, o propio editor sinala que Albor non é máis que un eco de Papel de Colora revista publicada por Álvaro Cunqueiro no seu Mondoñedo natal.