Charamuscas

1923, Revista, Marrocos

Fundada polos escritores rianxeiros, Rafael Dieste e Xosé María Brea Segade, durante a chamada "guerra de África"