Colección Grial (*) Editorial Galaxia

1951, Revista, Vigo

A revista Grial é unha publicación trimestral editada pola editorial Galaxia (Vigo), desde 1963. Como antecedente da revista cabe lembrar a Colección Grial, publicada tamén por Galaxia en 1951 pero que foi pechada pola censura franquista trala publicación de tan só catro números.