Coordenadas

1980, Revista, Santiago de Compostela

Coordenadas, revista universitaria de cultura apareceu en 1980 e ten a sú orixe no contorno universitario.Foi editada pola Facultade de Filosofía e Ciencias da Educación.