Diario de Santiago

09/10/1848, Xornal, Santiago de Compostela

O primeiro número do Diario de Santiago aparece o 09-10-1848 e deixa de se publicar o 10-01-1849 no número 81 . Periodicidade: diario. Director literario: Antonio Neira de Mosquera. Os domingos publicaba un suplemento en cuartillas para a súa encadernación: "Revista literaria". O seu continuador será "El Santiagués".