Ediciós do Castro (*) Editorial

1963, Revista

Sección editorial do grupo Sargadelos, fundada en Sada en 1963. Foi impulsada por Isaac Díaz Pardo, após a morte de Luís Seoane, e Andrés Fernández-Albalat. Edita libros en galego e castelán case sempre sobre temas relacionados con Galicia, principalmente sobre a guerra civil española e a emigración, e en concreto agrupados boa parte deles na colección Documentos.