El Avisador. Diario Independiente

1862, Xornal, A Coruña

El Avisador. Diario Independiente aparece en 1862 (Soto Freire di que en 1863). Fundadores: Gonzalo Brañas e irmáns Ezequiel e Eladio Fernández de Miranda. Periodicidade: diario (excepto os seguintes a festivos). Tendencia: liberal. Hai quen di que antes de 1877 cambiou o nome polo de "El Anunciador" co que durou ata 1894, ano en que desapareceu. Soto Freire dí que cambiou o tít. polo de "Diario de La Coruña y de Galicia".