El Recreo compostelano

11/01/1842, Xornal, Santiago de Compostela

El Recreo Compostelano foi un xornal quincenal bilingüe que se publicou do 11 de xaneiro de 1842 até o 11 de setembro de 1843 en Santiago de Compostela. Tal e como explica o editor no nº 1 da publicación, ocuparase de historia de Galiza, lendas e tradicións, lingua, xeografía, historia natural, ciencia…. O director era Antonio Neira de Mosquera, e o redactor principal Antolín Faraldo.
Así comeza o nº 1: “El editor de El Recreo Compostelano convencido de que el saber es el talismán de la libertad i la libertad el talismán del pueblo i que esta libertad i este saber deben consagrase a todos…”