Galeuzka

08/1945, Revista, Buenos Aires

Publicación no exilio, en lingua castelá, editada en Buenos Aires durante o período comprendido entre agosto de 1945 até xullo de 1946