Galicia Moderna

01/00/1897, Revista, Pontevedra

Galicia Moderna foi unha revista quincenal ilustrada editada en Pontevedra. Fundada por Xerardo Álvarez Limeses e dirixida polo escritor e xornalista Labarta Pose a súa aparición marcou un antes e un despois nos mecanismos da comunicación publicitaria, sendo a primeira publicación en Galiza que incorporan a imaxe fotográfica para ilustrar contidos comerciais e a fotografía como parte da estratexia publicitaria.

O seu primeiro número saiu o 1 de maio de 1897 e o 15 de xullo de 1898 apareceu o derradeiro