Galiza Moza

01/1909, Revista, Vilagarcía de Arousa

Dirixida por Luis Villardefrancos, tiña como único ilustrador a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e, entre os seus colaboradores, a Manuel Lustres Rivas, Ramón Fernández Mato e Eduardo Dieste.