Guión

1930, Revista, Lugo

Semanario creado en Lugo, no 1930 e a súa publicación cesou no ano 1931. O director deste xornal foi Avelino López Otero.

Máis información: http://www.cirp.es/pub/docs/revrec/yunque.pdf