La Noche

1946, Revista, Santiago de Compostela

La Noche, editará un suplemento literario entre o 15 de outubro de 1949 e o 28 de xaneiro de 1950; como sempre, os problemas coa censura, despois de publicar diversos artigos de homenaxe póstuma a Castelao, serían o motivo da súa clausura. A elaboración do suplemento corría a cargo de Xaime Isla Couto e Francisco Fernández del Riego; entre os seus colaboradores figuraban Vicente Risco, Álvaro Cunqueiro, Ramón Otero Pedrayo, Ánxel Fole, Ricardo Carballo Calero, Aquilino Iglesia Alvariño, Leandro Carré, Xesús Bal y Gay, etc.

ítulo tomado de la cabecera
Publicado con: El Correo gallego el suplemento especial dedicado a la Semana Santa del 27 marzo 1953
Contiene los suplementos semanales: La Noche del lunes: suplemento deportivo; La Noche: Suplemento del sábado; La Noche: Suplemento de modas y costumbres; La Noche: Suplemento de Escena y Pantalla; La Noche: Suplemento de Artes y Letras; La Noche: Suplemento Estratégico; La Noche: Suplemento de Economía; La Noche: Suplemento del martes; La Noche del sábado: Suplemento especial; Suplemento infantil de La Noche
A partir del Año XXX, n. 8628 (1 en. 1949) las dimensiones son: 54 x 38 cm.
A partir del Año XXXVI, n. 10401 (1 jul. 1954) las dimensiones son: 51 x 36 cm.
Errores en la numeración

 

Copiado da web de "Galiciana dixital", sen traducir.