La Patria Gallega

30/03/1891, Revista, Santiago de Compostela

O 30 de marzo de 1891 aparece a publicación La Patria Gallega, subtitulada Órgano oficial de la Asociación Regionalista, editada en Santiago, cesa o 15 de xaneiro de 1892. Baixo a dirección de Murguía, quen promovía, nestas páxinas, a difusión do mesmo ideario galeguista liberal e progresista que xa viña defendendo noutros medios, era unha publicación de carácter literario.