Método de Lectura (*)

1932, Revista, Santiago de Compostela

A autora deste primeiro Método de Lectura en galego foi Xosefina Iglesias Vilarelle.