Mundo Gallego

10/1951, Revista, Buenos Aires

Os seus fundadores foron Teodoro Campos, Xosé Conde Fernández e Eliseo Alonso, dirixida por este último. Contou coa colaboración de Blanco Amor, Bouza Brey, Otero Pedrayo, Paz Andrade e Pura Vázquez.