Presencia de Galicia

1951, Revista

Presencia de Galicia foii unha das coleccións dos Cadernos Grial, cuxo primeiro número saíu en 1951