Revista Gallega

1895, Revista, A Coruña

Foi un semanario dominical e bilingüe (1895 - 1907), publicado na Coruña. Fundado en 1895 por Galo Salinas, a antedita publicación cesou no ano 1907. Durante os seus doce anos de pervivencia constituíuse na publicación senlleira do rexionalismo liberal desta cidade ...