Vieiros

1959, Revista, México

Revista editada polo Padroado de Cultura Galega do México da que só se publicaron catro números. A revista tratou de servir de aglutinante entre a Galiza emigrada e a peninsular. Arturo Souto foi director artístico e Carlos Velo, xunto con Luís Soto, F. Delgado Gurriarán, substituído por José Caridad Mateo, actuaron como directores.