Xistral

1948, Revista, Lugo

Colección de poesía que se publicou en Lugo durante os anos 1952-1955, ao coidado de Anxel Johan, e na que participou moi activamente Manuel María