Dicionario de termos literarios

Poema medieval que xira en torno ao baile

Poema medieval do tipo das cantigas que ten como referencia o mar ou o río

Figura utilizada repetidamente na poesía de Eduardo Pondal sob a forma de heroe incomprendido e  depositario da memoria colectiva, obrigado a exercer, a través da poesía e do seu canto unha misión profética.


Tendencia literaria que enxalza a vida en contacto coa natureza e  idealiza a vida rural e os seus costumes sinxelos