Dicionario de termos literarios

Repetición dun lexema cunha variación gramatical que afecta ao morfemas derivativos.

Nunha obra para ser representada, texto que non fai parte do diálogo e que serve para dar instrucións ás persoas que interveñen na produción quer actuando que na montaxe do cenario.

A diérese prodúcese cando dúas vogais que forman ditongo computan como dúas sílabas diferentes

Tamén coñecida como dobre sentido é unha figura retórica que consiste no uso dunha palabra con varios significadosdistintos dentro dun mesmo enunciado

Consiste na repetición vocabular simétrica en que a palabra repetida pode estar no inicio, no interior ou ao final do verso, mais a disposición escollida para a primeira estrofe ten que ser a mesma en todas as estrofes; e a palabra repetida pode ser distinta de estrofe para estrofe.