Dicionario de termos literarios

A gradación é unha figura de repetición consistente nunha anadiplose (repetición do final dun verso ao principio do seguinte.) continuada,