Dicionario de termos literarios

Cada un dos dous membros, iguais ou non, en que a cesura divide o verso

Verso de once sílabas considerado comunmente como o máis longo dos simples.

O hipérbato consiste na inversión brusca da orde dos termos dunha oración

Esaxeración desmesurada dos trazos a través dos que se presenta unha realidade.

O homeoteleuto consiste na repetición dunha terminación igual en palabras próximas. A diferenza da rima non segue un esquema regular.