Dicionario de termos literarios

Fenómeno que se produce cando os fonemas dunha palabra descreben ou suxeren acusticamente o obxecto ou a acción que significan

Procedemento semellante á antítese, que consiste en pór en contacto palabras de sentido contrario que parecen excluírse mutuamente, mais que no contexto se converten en compatibles.