Dicionario de termos literarios

Disposición en cruz dunha mesma estrutura sintáctica ou semántica, onde se adoitan repetir as palabras. Poden aparecer nun só verso ou abranguer dous.