Dicionario de termos literarios

Cantiga que presenta a discusión por unha cuestión de amor entre dous trobadores.

Terceto é un tipo de estrofe que contén tres versos