Dicionario de termos literarios

O mesmo que duplicación,