Alba

Composición poética medieval que describe a contrariedade dos amantes que, despois de pasar a noite xuntos, deben separarse

EXEMPLOS

Levad', amigo, que dormides as manhanas frías;
    toda-las aves do mundo d'amor dizían.
         Leda m'and'eu.

    Levad', amigo, que dormide-las frías manhanas;
    toda-las aves do mundo d'amor cantavan.
         Leda m'and'eu.

    Toda-las aves do mundo d'amor dizían;
    do meu amor e do voss'en ment'havían.
         Leda m'and'eu.

    Toda-las aves do mundo d'amor cantavan;
    do meu amor e do voss'i enmentavan.
         Leda m'and'eu.

    Do meu amor e do voss'en ment'havían;
    vós lhi tolhestes os ramos en que siían.
         Leda m'and'eu.

    Do meu amor e do voss'i enmentavan;
    vós lhi tolhestes os ramos en que pousavan.
         Leda m'and'eu.

    Vós lhi tolhestes os ramos en que siían
    e lhis secastes as fontes en que bevían.
         Leda m'and'eu.

    Vós lhi tolhestes os ramos en que pousavan
    e lhis secastes as fontes u se banhavan.
         Leda m'and'eu.

     

    Nuno Fernandes Torneol