Aliteración

Reiteración de sons semellantes (consonánticos ou vocálicos) dentro dun mesmo verso ou estrofa.Ten efectos eufónicos ou cacofónicos.

EXEMPLOS

Pende en que pende Penélope pensativa

perde novelo nove novamente canto.

(O retorno de Ulises)

Do que queda do riso no recordo:
un eco de elexía na cova do lobo,
un ouvear de lobos en eco,
un ecoar de homes misteriosos que rin.