Anacoluto

Construción sintáctica en que un membro está unido de maneira incoherente co anterior.

EXEMPLOS

Este que eiquí ves, díxome o señor Merlín namentras don Felices metía a mula na cuadra, que non me deixaba a min esa labor que era besta dada a roer i espantadiza; este que eiquí ves, é home mui sabido, i en botalas cartas a Salamanca de Galicia.