Anadiplose

Repetición do final dun verso ao principio do seguinte.

 

EXEMPLOS

Que non se debe ter por trovador

 trovador que trova por trovar