Anáfora

Repetición dunha ou máis palabras ao principio de versos sucesivos

EXEMPLOS

Eu son para min
tódalas interrogacións
tódalas estatuas
tódolos misterios
e tódalas cumes xeadas de evanxeos.
Os ollos contémprame
Na impura prata dunha soma
Moendo ó vello sembrante
Que borra ó indecible desta morte
Chea de agonías e de bágoas