Antanaclase

Figura retórica de carácter semántico que consiste na repetición dun mesmo significante asociado a dous significados diferentes

EXEMPLOS

¡Follas novas!, risa dáme
ese nome que levás (...)