Antítese

Contraposición de dúas palabras ou frases con significado oposto pero que non afecta á súa coherencia.

EXEMPLOS

Aquil que fun non son, por iso estamos
xuntos os dous. Aquil que entonces era
como un río fuxiu, pero quedouse
coma o río que pasa e sempre queda.