Apóstrofe

Apelación apaixonada dirixida a un ser animado, inanimado, real ou imaxinario.

EXEMPLOS

¡Irlanda! ¡Irlanda irmán!