Asíndeto

Supresión de nexos sintácticos, normalmente conxuncións, que adoitan dar a impresión de rapidez ou viveza. Resulta especialmente expresiva nas enumeracións.

 

EXEMPLOS

Outono, sangue morto, aloumiño sin forza,
apagada canción de cotovías.
Outono silandeiro, espida gaita,rebuldar de pingueiras. Soedade.