Hipérbato

O hipérbato consiste na inversión brusca da orde dos termos dunha oración

EXEMPLOS

Segredo amor da leda mocedade
dos meus ensonos ilusión primeira,
no súpeto reencontro, a Saudade,
sobre as cinzas erguen nova fogueira.

Despois do duro combate

qu' o nobre celta Folgar

contra do esquivo romano

librou de Xallas no chan