Hipérbole

Esaxeración desmesurada dos trazos a través dos que se presenta unha realidade.

EXEMPLOS

Figurádevos unha pipa de aceite posta de punta sobre dous zancos de media vara, e unha piruleira encima, pois a pipa era o bandullo de don Policarpo, os cortos zancos as dúas pernas que o sostiñan, e a piruleira, a cabeza que se encaixaba nos ombros, que dun a outro tiñan a carreira dun can.

 

Xan de Masma, A besta