Palíndromo

[Palabra, verso etc.] que pode lerse indistintamente de dereita a esquerda e de esquerda a dereita sen que cambie o sentido.

EXEMPLOS

Ana é anA
Adan nadA
A vaca acabA

Miguel Mirazo Bouzas