Paradoxo

Paradoxo é a figura de linguaxe que consiste en empregar palabras que, mesmo opostas no referente ao sentido se funden nun mesmo enunciado.

EXEMPLOS

e nais que non teñen fillos

e fillos que non tén pais

A noiva goleta

enloitada de branco

que cose roitas esquecidas