Pareado

Estrofa formada por dous versos que riman entre si

EXEMPLOS

Quen fose crina e cauda de cavalo
para petar no muro dos nosos corazóns inabitados!